skip to Main Content
Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut
06 53 78 56 87 info@lourenskalverdijk.nl Volg mij op facebook

Toestemmingsverklaring van cliënt/ouders voor het behandelen van kinderen jonger dan 16 jaar door Lourens Kalverdijk Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut!

Bij wet is toestemming nodig van beide ouders voor het behandelen van kinderen jongeren dan 12 jaar. Bij jongere van 12 tot 16 jaar moeten zelf ook akkoord geven voor behandeling.  Vanaf 16 jaar mogen zij zelfstandig beslissen.

De te behandelen cliënt

Naam:

Geb. datum:                      –              –             

Adres:

Postcode en woonplaats

Indien 12 jaar of ouder  hier zelf te teken voor akkoord ________________________

Hierbij geven wij ouders/voogd toestemming voor de behandeling van

Naam                                                                  Ouder/voogd (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Adres:

Postcode en woonplaats:

Tel

E-mail:

Ondertekening ______________________________________________

Datum:                                         Plaats

Hierbij geven wij ouders/voogd toestemming voor de behandeling van

Naam                                                                  Ouder/voogd (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Adres:

Postcode en woonplaats:

Tel

E-mail:

Ondertekening ______________________________________________

Datum:                                         Plaats

Back To Top