Het jaar 2024 zal een jaar vol veranderingen worden

Het jaar 2024 zal een jaar vol veranderingen worden

Voor mij persoonlijk zal het jaar 2024 in het teken staan van vele veranderingen

Beschouwing op het afgelopen jaar en huidige situatie.

De trein van de WEF lijkt zand in de wielen te hebben

De zogenaamde doelstellingen van het Wereld Economisch Forum (alleen een praatclubje volgens onze premier) laten zich nadrukkelijk voelen. Steeds meer mensen gaan doorhebben, wat de uitspraak: “U zult niets bezitten en toch gelukkig zijn” betekent. Het houdt niets anders in dan de plicht om je volledig te onderwerpen als slaaf. Het algeheel belang gaat voor het individueel belang. 

De opstanden tegen, deze door politiek maatregelen gecreëerde rampscenario’s worden gelukkiger steeds groter. Zowel in Europa en de rest van de wereld. De landonteigening van boeren; de bizarre Woke cultuur op scholen en in alle geledingen van de maatschappij; de oorlogen gecreëerd in Oekraïne en Gaza; de enorme volksverhuizingen; klimaatverandering en ga zo maar door. 

Politieke omwentelingen

Zoals reeds voorspelt zijn er op het politieke toneel ook de eerste tekenen dat mensen het niet meer willen. In diverse landen is er een politieke omwenteling gaande. Zelfs in het Europees Parlement zijn er steeds meer mensen, die opstaan en zich tegen de dictatuur uitspreken. Voorbeelden van de verandering zijn: het niet meer accepteren van de heerschappij van de WHO door een aantal landen en ze ook verantwoordelijk houden voor de miljoenen doden door de prikjes. Heel veilig en effectief werd verteld, zonder enige onderliggende bewijsvoering! 

Landen, die zich verzetten tegen de onmenselijke en daarmee onwenselijke volksverhuizingen. Hiermee komen alle sociale voorzieningen onder druk, huisvesting, scholing, zorg etc.. De kosten rijzen de pan uit, de kindervermissingen nemen schrikbarend toe, mensen kunnen geen huis meer kopen, geen auto meer rijden. Ergens moet dit allemaal betaald worden, dat gaat ten koste van de hardwerkende mens en de middenstand. De grote bedrijven ontkomen hieraan, doordat ze bijna allemaal wel een deal met belastingdienst hebben of ze zorgen ervoor dat hun winsten elders terecht komen. De situatie is niet meer houdbaar en onacceptabel dat er mensen in armoede op straat leven of uitgesloten zijn van zorg.

Rusland en de oorlog in Oekraïne

Inmiddels is duidelijk dat de oorlog geen zege gaat opleveren, nog steeds worden er noodvoorzieningen van miljarden gemaakt. Het is geheel onduidelijk of deze bedragen ook gebruikt gaan worden voor de oorlog of dat ze een bestemming elders krijgen? Symboolpolitiek in de vorm van een paar straaljagers of een paar honderd tanks, gaat de oorlog niet kenteren. Bedenk dat er al bijvoorbeeld een paar duizend tanks zijn vernietigd door Rusland. Dan zullen een paar honderd extra echt niet helpen.  

Oekraïne is van strategisch belang voor de NAVO, maar ook voor de Globalisten. Om zo een buffer te vormen tegen Rusland, maar ook om grondstoffen te kunnen delven en te kunnen dienen als voedselhub voor de rest van Europa. Om deze doelstellingen te realiseren mogen er miljoenen mensen afgeslacht worden. Er ontstaat er in de rest van Europa grote instabiliteit door de druk op alle onze voorzieningen. Met als doel om afhankelijk te worden van degene, die eerst het probleem creëert en toevallig de oplossing in handen heeft.

Rusland heeft economisch de wind vol in de zeilen, terwijl wij op een houtje bijten. Wij hebben ons zelf in de voet geschoten. De prijsexplosies zijn het gevolg van maatregelen en machtspelletjes en niet van de oorlog als zodanig. Oekraïne is slechts een beperkte speler op het wereldmarkt toneel van voedsel, olie, gas etc. Mensen zijn het spel gaan zien en gaan het niet langer accepteren. Er zal niet langer onbeperkt geld gaan naar deze oorlogsmachine, met ontwrichtende gevolgen voor alle betrokkenen. De oorlog gaat wat mij betreft vandaag nog stoppen. Eens kijken of er dan ook 17 mrd Euro vrijkomt voor bijvoorbeeld de mensen in Groningen of voor de mensen van het toeslagen schandaal.

Verandering te verwachten in 2024!

Hardere maatregelen

Om te voorkomen dat het verzet nog meer gaat groeien, zal de macht van alles verzinnen om extra maatregelen op te leggen. Ze zullen eenzaamheid, angst, armoede en honger creëren, waardoor we afhankelijk zijn en makkelijk gecontroleerd kunnen worden.

Meer censuur zal er komen via regulieren van internet, waarbij mensen opgepakt gaan worden, als zij onwillige informatie verspreiden. Dwingende en meer maatregelen om het klimaat te redden, zal leiden tot introductie en voorbereiding van CO2 budget, lockdowns, landonteigening etc. Meer angst en dwang met betrekking tot gezondheidsvraagstukken. Het bewust creëren van een nieuwe noodsituatie en het koppelen van de oorzaak gezondheidsvraagstukken aan het klimaat, kan zeker niet aan het spuitje liggen. En het doordrammen van een Woke cultuur, waarbij alles wat recht is nu krom is en andersom. 

Enorme groei van bewust zijn

Steeds meer mensen hebben door dat het gaat over macht en geld, list en bedrog. Het heeft niks maar dan ook helemaal niks met gezond verstand, wetenschap, gezondheid, redding van de planeet of de wens van de mensen te maken. Steeds meer mensen zullen, zowel passief, als actief tegen zoveel waanzin, in opstand komen en uiteindelijk stopt het als wij zeggen dat het moet stoppen. De macht ligt bij het volk en niet in Den Haag of Brussel (ze denken van wel, maar dat is niet zo!).

Deze mensen zullen de zwijgende meerderheid, die er net zo over denkt, snel met zich krijgen en dat punt is niet ver meer. De kikker is uit de pot gesprongen met kokend water. Er zullen weer mooie nieuwe initiatieven ontstaan voor inderdaad een betere wereld. Het zal echter niet zonder slag of stoot gerealiseerd gaan worden.

Voor mij persoonlijk

Voor velen lijkt mijn kijk op de wereld niet heel positief, ik zie dat anders. Ik zie het namelijk als een mogelijkheid om het weer anders te doen. Ik zal niet nalaten anderen hierover te informeren, maar iedereen loopt zijn eigen weg en heeft zijn eigen waarheid.

In 2024 zal ik een aantal zakelijke dingen achter mij laten, hoe lastig dat ook misschien gaat worden. Ik verwacht dat daardoor wee nieuwe wegen openen. Verder heb ik een nieuwe website in ontwikkeling, waarin de nadruk gaat liggen op een drietal gezondheidsaspecten. Reuma en artrose; hart en vaataandoeningen en energie/burn-out vraagstukken. Ik ga jullie binnenkort hierover meer laten weten.

Ook heb ik besloten afscheid te nemen van mijn beroepsvereniging de MBOG na bijna 7 jaar. De toegevoegde waarde, die ik heb ervaren voor mijn klanten en mijn praktijk zijn onvoldoende geweest. Het is in de loop van jaren eigenlijk allemaal maar minder geworden.  

Voor nu allemaal een prettige kerst en een gelukkig en gezond 2024 toegewenst.

Lourens Kalverdijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *