Zijn kinderen met ADHD normaal?

Lourens Kalverdijk

Lourens Kalverdijk

Orthomoleculair Therapeut

Natuurlijk zijn kinderen met ADHD normaal, alleen vallen ze vaak op door hun gedrag, dat als lastig wordt ervaren of niet passend in het huidige (school)systeem. Deze kinderen worden extra in de gaten gehouden, krijgen een stempel op hun voorhoofd gedrukt (soms levenslang). De ouders worden op het gedrag van hun kinderen aangesproken, soms wordt er een psycholoog ingezet en soms wordt er met (lichte) dwang gewezen op Ritalin/Concerta. Of dat allemaal normaal is valt te bediscussiëren. Jongens krijgen vaker de diagnose ADHD en op elke 20 leerlingen is er wel 1 iemand die medicatie krijgt. Waar we voor zouden moeten waken is dat het niet normaal is dat iemand medicatie krijgt en dat iemand een levenslange stempel mee krijgt.

Wat is ADHD?

ADHD staat voor aandachtsstoornis of hyperactiviteit. Het begint vaak al op jonge leeftijd en kan een beperking veroorzaken in het sociale en beroepsmatige functioneren.  Door middel van een optelsom van een aantal symptomen wordt ADHD vastgesteld. Het kind is ofwel hyperactief en/of onoplettend en dat in verschillende combinaties en gradaties. De afgelopen 10 jaar zijn er het dubbele aantal meldingen geweest bij de huisarts en is er er maar liefst 4 keer zo vaak medicatie voorgeschreven als 10 jaar terug.

Oorzaken

Erfelijke belasting

Wat opvalt is dat erfelijkheid een grote rol lijkt te spelen. Als er een broertje of zusje ADHD heeft is er grote kans dat de andere kinderen ook last hebben van ADHD. Geboorte en overerving  spelen een grote rol.

Voeding

Uit onderzoek blijkt dat voeding en voedingsintolerantie  duidelijk verbonden zijn met ADHD (Effects of a restricted elimination diet on the behaviour of children with attention-deficit hyperactivity disorder door Dr. Lidy Pelsser Msc, Lancet, 5 februari 2011)  Daarom is het vreemd dat ouders vaak geen advies meekrijgen over voeding of suppletie. Gelukkig is het alom bekend dat suikers, kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen een grote uitwerking hebben.

Omgeving

De omgeving zit vol prikkels en verwachtingen, zelden of nooit rustmomenten, de continue prikkeling van de sociale media en playstations, maar ook straling.  Kinderen zijn daardoor volledig overprikkeld en kunnen zich daardoor moeilijk concentreren. Het is goed om te weten dat er grote invloed van de omgeving afkomt op het kind, het is een niet makkelijke taak van ouders om deze invloed proberen te beperken en te reguleren.

Is medicatie de oplossing?

Bij de behandeling gaat het erom om de negatieve spiraal te doorbreken. De behandeling bestaat uit het geven van medicatie en indien nodig aangevuld met gedragstherapie. Het meest gebruikte medicijn methylfenidaat, zorgt voor een langere concentratie en daadkracht. Maar het doet nog meer en dat wordt vaak niet verteld. Uiteindelijk worden de kinderen juist onrustiger, krijgen ze meer slaapproblemen en moeite met ontspannen. Vaak wordt dan de medicatie aangepast of verhoogd. Misschien is de uitwerking op korte termijn positief, maar uiteindelijk leidt dit tot afvlakking van gevoelens, gejaagdheid, overgevoeligheid, angstaanvallen en/of  hyperventilatie.

Wat draagt bij aan het doorbreken van de negatieve spiraal?

Meer ruimte voor individuele ontwikkeling op scholen

Mijn idee is dat er vanuit scholen in ieder geval meer ruimte moet zijn voor optimale ontwikkeling van het kind en niet altijd de voorgeschreven ontwikkeling zoals de maatschappij dat wenselijk acht.  Zeker nu er zoveel kinderen zijn die niet goed functioneren binnen het systeem.

Stoppen stigmatisering

Verder is het noodzaak dat de stigmatisering van kinderen met ADHD gestopt wordt. Veel kinderen die een stempel hebben, komen later niet aan werk en worden zelfs arbeidsongeschikt verklaard. Ondanks dat “ADHD-ers” veel positieve eigenschappen hebben, die mijns inziens beter benadrukt mogen worden. Denk hierbij aan grote creativiteit en vindingrijkheid, goed ontwikkelde intuïtie en daarmee mensenkennis, groot probleem-oplossend-vermogen en grote veerkracht.

Uitleg over de werking van het brein

Uitleg over wat er gebeurt in het hoofd van deze kinderen aan de ouders en de scholen, zal bijdragen tot acceptatie van kinderen met ADHD. Bijvoorbeeld: “Waarom kunnen deze kinderen niet tegen stress? Waarom zoeken zij altijd de grens op? Waarom kunnen zij zich niet concentreren? Waarom zijn ze onrustig in hun hoofd? Waarom zijn ze overgevoelig?”

Met name BrainQ-therapeuten* kunnen deze vragen duidelijk beantwoorden en voorzien van  goed advies hoe te werken aan verbetering. * (BrainQ-therapeuten hebben zich verdiept in de werkingsmechanismen in het hoofd)

Meer kennis over voeding

Uit onderzoek blijkt duidelijk dat voeding een grote invloed heeft. Het beste is verse voeding, onverpakt en biologisch te eten. De bekendste belastende stoffen zijn kleurstoffen en additieven. Andere voedingsstoffen die erg belastend kunnen zijn: zijn melkproducten, tarwe en gluten.

Vaak hebben kinderen met ADHD een gebrek aan omega 3 vetzuren, B-vitamines, magnesium en zink. Om dit uit te zoeken is het verstandig om contact te zoeken met een orthomoleculair therapeut. Met de juiste voedingsstoffen en suppletie zal het kind zich beter kunnen concentreren en krijgt het wellicht geen stempel mee.

Lourens Kalverdijk Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut en BrainQ therapeut